Goloschefen Ljudmila Kuzmina vann i domstol

Ljudmila Kuzmina.

Ljudmila Kuzmina i Samara.

Den utdragna skatteprocessen mot valövervakaren Ljudmila Kuzmina kan vara över – med skattemyndigheten som förlorare.

Fokus Vitryssland har tidigare berättat om skattemyndigheternas förföljelse av valövervakningsorganisationen Golos avdelning i Samara, och av dess chef Ljudmila Kuzmina. Det har handlat om retroaktiva skattekrav på över en halv miljon kronor från bidrag som Golos under åren 2010-12 fick av amerikanska USAID. En brottsutredning för skattebrott mot Kuzmina preskriberades i september. Ändå krävde den lokala skattemyndigheten i domstol att hon skulle tvingas betala in den krävda summan.

Till saken hör att skatt för bidragen redan har betalats en gång, av Golos centralaorganisation i Moskva – innan pengarna gick vidare till avdelningen i Samara. Men skattemyndigheten argumenterade att detta inte spelade någon roll eftersom USAID underkänts som biståndsorganisation. Varje gång pengarna byter ägare ska de betraktas som intäkt och skattas för.

Kuzminas advokat invände att USAID förlorade sin status om legitim biståndsgivare först 2014 och att detta rimligen inte kan påverka bidrag som gavs 2010-12.

En räjongdomstol i Samara underkände i dag stämningsansökan. Skattemyndighetens representant sa dock att domslutet skulle överklagas.

Källa: Park Gagarina

Hellre lobbyistlag än agentlag

Hittills har 104 ryska organisationer registrerats som utländska agenter, sedan lagen om sådana började gälla för tre år sedan. 17 av dem har dock hunnit strykas ur registret – i elva fall för att de lagts ned, och i sex fall tack vare den utträdesmekanism som infördes i början av året. Det finns i dag alltså 87 utländska agenter.

Bland dem återfinns landets ledande människorättsorganisationer, ganska många miljöorganisationer, och en litet blandad kompott ur det ryska civilsamhället. Men där finns knappast någon som motsvarar det man normalt menar med utländsk agent. Detta var sig man tillämpar ordets bredare betydelse – som är synonymt med ombud – eller den smalare och mer belastande betydelse som handlar om hemliga ränksmidare av olika slag.

Det var förstås den senare tolkningen som var den avsedda när lagstiftningen infördes . Inga av ”agenterna” har frivilligt godtagit stämpeln. Många har drabbats av dryga böter på grund av det. Det uppenbara syftet med lagen är ju att utnyttja civilsamhällets beroende av utländskt bistånd för att stämpla det som ombud för främmande makt.

Samtidigt har den omfattande kritiken mot att lagen slår så godtyckligt faktiskt fått visst gehör. Framför allt gäller det kriteriet att bara organisationer som ägnar sig åt ”politisk verksamhet” kan stämplas som agenter. I dag räcker varje litet steg i offentligheten för att betraktas som politisk och en tydligare definition av ”politisk verksamhet” har därför efterlysts.

Putin lovade nyligen att göra något åt detta. Häromdagen samlade också presidentadministrationen en arbetsgrupp som diskuterade just den frågan. Någon större klarhet verkar diskussionerna dock inte ha resulterat i, även om man planerar att träffas en gång till i december. En idé om att den politiska verksamheten måste vara ”systematisk” för att betraktas som sådan möttes med viss skepsis.

Tydligare idéer lanserades i stället under det allryska civilsamhällesforum som samlades den gångna helgen. Bland de blygsammare förslagen var att ersätta lagens formulering ”organisation som fyller funktionen av utländsk agent” med orden ”organisation som mottager finansiering från utländska källor”. Det vore kanske en liten förbättring. Men begreppet utländsk agent är nu så inarbetat i det allmänna medvetandet att folk förmodligen ändå skulle tänka i samma negativa termer som förut. Särskilt de myndighetstjänstemän som i sitt arbete redan bojkottar alla agentorganisationer, och därmed försvårar deras arbete.

Ett bättre och mer långtgående förslag gick ut på att omedelbart sluta tillämpa agentlagen och i stället utarbeta en ny lag om utländsk lobbying. Det är förmodligen den bästa tänkbara utvägen, som faktiskt i någon mån skulle tillåta Putinadministrationen att behålla ansiktet. Då skulle man också hamna närmare agentlagens påstådda amerikanska förlaga, ”Foreign Agents Registration Act”. Denna lag används nämligen just för att registrera lobbyister och inte för att förfölja inhemska människorätts- och miljöorganisationer.

Ryssland försöker smita undan sina åtaganden

konstitutionsdomstolen

Rysslands konstitutionsdomstol

Det ryska parlamentets underhus har i en första läsning antagit en lagändring som ger landets konstitutionsdomstol utökade befogenheter. Lagändringen innebär att domstolen kan förklara domslut som fattats i internationella domstolar ”omöjliga att verkställa” om dessa ”står i strid med Rysslands konstitution”.

Det främsta motivet till den aktuella lagändringen är oviljan att punga ut med de stora skadestånd som den internationella skiljedomstolen i Haag och Europadomstolen ålagt ryska staten att betala till aktieägarna i oljebolaget Yukos. Bolaget styckades upp och såldes på ett rättsvidrigt sätt år 2003, inom ramen för förföljelsen av den regimkritiske oligarken Michail Chodorkovskij. Totalt handlar det om skadeståndsbelopp på över 600 miljarder kronor.

Utöver Yukos-fallet plågas den ryska regimen av ytterligare en mängd fällande domar i Europadomstolen, bland annat för de omfattande övergrepp mot de mänskliga rättigheterna som ägde rum i samband med krigen i Tjetjenien.

Redan i somras, när Yukos-domsluten föll, slog konstitutionsdomstolen fast att det i vissa situationer kan vara omöjligt att verkställa internationella domslut som ”bryter mot grundläggande konstitutionella principer”.

I själva verket handlar det förstås om att den ryska regimen med vilseledande pseudojuridiska resonemang försöker kamouflera sin vägran att respektera landets internationella åtaganden, i det här fallet med hjälp av sin lojala konstitutionsdomstol.

Men hur man än vänder sig har man som bekant rumpan bak. Och i den ryska konstitution som konstitutionsdomstolen har till uppgift att tolka står det klart och tydligt att de internationella avtal som Ryssland ingått har företräde framför nationell lagstiftning, i den mån dessa står i konflikt med varandra.

Med propagandans hjälp kan Putin förmodligen ändå övertyga stora delar av den ryska befolkningen om att internationella domstolars beslut inte behöver respekteras. Desto viktigare då att Sverige och andra demokratiskt sinnade länder i omvärlden talar klarspråk om att ett sådant beteende är oacceptabelt och att man också ser till så att det får kännbara konsekvenser för den ryska regimen.

Lastbilschaufförer i protester mot avgift

Karelen.

Lastbilsprotest i Karelen.

En ny vägavgift för tunga transporter har väckt omfattande protester från Rysslands lastbilschaufförer.

Sedan 15 november måste transporter på över 12 ton betala en vägavgift om 1,53 rubel per kilometer. Från mars kommer den att höjas till 3,06 rubel. Avgiften samlas in av ett nybildat företag, RT-Invest Transportsystem, som till hälften ägs av Igor Rotenberg – son till den Putin närstående oligarken Arkadij Rotenberg.

Den senaste veckorna har det från olika delar av Ryssland rapporterats om protester.

I Sankt Petersburg åkte 250 lastbilar långsamt två och två i bredd, med en kilometers avstånd, vilket saktade ned trafiken. 52 av chaufförerna bötfälldes med olika svepskäl såsom oläsliga registreringsskyltar och felaktiga ljussignaler.

Utanför Jekaterinburg samlades ett sextiotal lastbilschaufförer och började gå fram och tillbaka över ett övergångsställe för att blockera trafiken. I Dagestan förorsakade en annan protest nästan sex mil långa bilköer. Även i Tjeljabinsk, Stavropol och på många andra håll har mer eller mindre omfattande aktioner förekommit.

Som eftergift till de protesterande har Transportministeriet beslutat att de som inte betalar vägavgiften tills vidare bara ska bötfällas kring Moskva. I övriga landet inför man bötesstraff först från maj nästa år.

Källor: 66.ru, Znak.com, Newsru.com 1, 2

Vitisjko kvar i fängelset, har inlett hungerstrejk

Jevgenij Vitisjko.

Jevgenij Vitisjko.

Geologen och miljöaktivisten Jevgenij Vitisjko – som skulle ha frigetts ur fängelset 21 november – sitter fortfarande inlåst. I förrgår inledde han en hungerstrejk.

Som Fokus Ryssland rapporterade i oktober hade president Putin vid ett möte med människorättsförsvarare lovat att be riksåklagaren se över fallet. Vitisjko avtjänar sedan april 2014 ett treårigt fängelsestraff. 10 november beslutade så en domstol att göra straffet villkorligt. Vitisjko skulle få lämna fängelset 21 november.

Dagen innan han skulle friges blev det dock känt att en åklagare överklagat domstolsbeslutet. Åklagaren anser att detta bör villkoras med att Vitisjko inte får lämna sin folkbokföringsort Slavjansk-vid-Kuban. Överklagan gör att frigivningen tills vidare ställs in.

Vitisjko, som i själva verket inte har bott i Slavjansk på över femton år, har i protest inlett en hungerstrejk.

Domen mot Vitisjko handlade om att han tillsammans med en annan aktivist, Suren Gazarian, hade skrivit protester på stängslet kring Krasnodarguvernörens illegalt uppförda datja. Gazarian har beviljats asyl i ett EU-land och Vitisjko har av Amnesty International erkänts som samvetsfånge.

Källa: Golos Kubani

Ännu en anklagelse mot professor Michail Savva

Professor Savva från Krasnodar i södra Ryssland.

Professor Savva från Krasnodar i södra Ryssland.

Den landsflyktige statsvetarprofessorn Michail Savva från Krasnodar i södra Ryssland anklagas nu återigen för organiserat bedrägeri.

Förföljelsen av Savva går några år tillbaka. Han har uppgett att myndigheterna från början ville pressa honom att ange andra i ett uppdiktat spionerimål, men då han vägrade hittade man i stället på anklagelser om ekonomiska brott mot honom. 2013-14 hölls han häktad i sju månader och dömdes till ett villkorligt fängelsestraff på tre år. Brotten skulle ha handlat om försnillade forskningsbidrag och att han tagit emot lön för föreläsningar han inte hållit.

Human Rights Watch och ryska Memorial betraktade honom som politisk fånge.

Förra vintern förhördes Michail Savva återigen av myndigheterna, anade att nya anklagelser var på gång, och flydde landet. Under våren visade det sig att han hade rätt. Nu tycks dessutom en del av anklagelserna och ha brutits ut i ett nytt ärende som hans advokat nekas att ta del av.

Savva har tidigare sagt att han inte tänker återvända till Ryssland förrän den politiska repressionen har upphört.

Källa: gazeta.ru 1, 2

Duman vill kontrollera utländska religiösa bidrag

Rusjan Abbjasov är bekymrad över att alla tvingas bära kontrollbördan.

Rusjan Abbjasov är bekymrad över att alla tvingas bära kontrollbördan.

Den nya lagstiftning som ska tvinga religiösa organisationer att redovisa utländska bidrag är på väg att antas av statsduman.

Förslaget lades i april av regeringen, på initativ av Säkerhetsrådet. Det uttalade motivet var att komma åt terrorister. I tisdags rekommenderade utskottet för samhällsorganisationer duman att anta förslaget i en andra läsning. I duman antas lagar i tre läsningar, varefter de ska godkännas av parlamentets överhus Federationsrådet och av presidenten.

Ur det ursprungliga förslaget har ledamöterna tagit bort tröskeln på 3 miljoner rubel, ca 450 000 kronor – så att även mindre summor måste rapporteras. Utskottsordföranden Jaroslav Nilov från ”liberaldemokratiska” LDPR ser ett möjligt problem i att den ryska finansinspektionen bara samlar in information om transaktioner större än 100 000 rubel och att det därmed kan finnas en möjlighet att kringgå kontrollen. Men samma problem finns redan när det gäller vanliga civilsamhällesorganisationer i förhållande till den så kallade agentlagen.

Den rysk-ortodoxa kyrkans representant sa vid ett utskottsmöte att man inte hade något mot lagförslaget. Men i tidningen Vedomosti framför det muslimska Muftirådets förste vice ordförande Rusjan Abbjasov invändningar:

– För oss betyder det extra inspektioner och redovisningar, säger han. Det är svårbegripligt varför man vill försvåra livet för religiösa organisationer. Banksystemet är redan transparent, man kan se alla transaktioner och spåra avsändarna utan att lägga på oss den här arbetsbördan.

Abbjasov tycker att myndigheterna ska fokusera på radikala organisationer hellre än att belasta alla. Judiska församlingsfederationens Boruch Gorin är också kritisk. Han menar att modellen att kräva redovisningar från alla visar på svaghet hos kontrollmyndigheterna själva.

Källa: Vedomosti

Izvestija använde fejkat brev mot HBTQ-rörelsen

CUGtaxoUwAAZRFK.jpg-largeTidningen Izvestija skulle avslöja amerikansk subversion genom att publicera hemliga brev till den ryska HBTQ-rörelsen. Men en rad språkfel avslöjar breven som falska.

USA:s ambassad i Moskva markerade felen i ett av breven med rödpenna, lade upp det på Twitter, och erbjöd sig skämtsamt att språkgranska framtida förfalskningar innan publicering.

Brevet är ställt till Nikolaj Aleksejev från gayrussia.ru och berömmer en väl genomförd protestaktion mot Rysslands inblandning i Ukraina. Diplomaten Randy Berry, som arbetar med HBTQ-rättigheter, uppger i brevet att pengar ska omfördelas från den övriga demokratirörelsen till just HBTQ-rörelsen eftersom denna är mer effektiv.

I sin publicering hävdade Izvestija också att det finns amerikanska planer på att utmåla ledande ryska tjänstemän och politiker som homosexuella för att undergräva deras position.

Rysslands förföljelse av HBTQ-aktivister har på senare tid tvingat flera av dem i landsflykt. Den senaste i raden av flyktingar är Roman Morozov som i hemstaden Kovrov hotades av säkerhetstjänsten FSB. Morozovs kommentarer på sociala medier – angående konflikten i Ukraina – skulle läggas till grund för ett åtal om brott mot strafflagens paragraf 282 om spridande av hat. Morozov uppger att FSB med åtalshotet som påtryckning ville få honom att informera om andra HBTQ-aktivister.

Källor: Moscow Times, ovdinfo.org

 

Dumautskott vill kolla mediers utländska pengar

Vadim Dengin.

Vadim Dengin.

Statsdumans informationspolitiska utskott tog häromdagen ställning för ett förslag, som innebär att massmedieföretag måste underrätta den ryska kommunikationsinspektionen Rozkomnadzor om pengar från utlandet.

Förslaget, där inte alla detaljer är utarbetade ännu, har lagts fram av ledamöter från Vladimir Zjirinovskijs ”liberaldemokratiska” parti, kommunistpartiet och partiet Rättvisa Ryssland. Massmedieföretagen måste rapportera transaktionerna inom 30 dagar – annars får de böta samma summa. Undantag görs för reklamintäkter.

”Liberaldemokraten” Vadim Dengin förklarade att åtgärden behövs mot bakgrund av det pågående ”informationskriget”.

Förslaget har också varit på remiss hos Samhällskammaren – det ryska organet för samverkan med utvalda delar av civilsamhället – som invänt att utländska stater kan hitta sätt att kringå kontrollen. Dumautskottet menar dock att utländskt bistånd i regel är så byråkratiserat att det inte klarar att hitta sådana kryphål.

Även Federationsrådets (parlamentets överhus) utskott för konstitutionsfrågor har gett stöd åt förslaget, som de anser behövs för ”informationssäkerheten i den ryska mediesfären”. Utskottet rekommenderar att det ska börja gälla från 1 januari, samtidigt som den lagstiftning som begränsar utländskt ägande av ryska media till 20 procent.

Källa: Kommersant

Rysk luftmaktsdemonstration i Syrien


Video från ryska försvarsministeriet om gårdagens anfall med tungt bombflyg

Det senaste dygnet har jag följt utvecklingen i Syrien med stort intresse. President Putin har nu meddelat att Ryssland kommit fram till att det ryska passagerarflygplan som havererade i Sinai, föll offer för en mindre sprängladdning ombord. Putin meddelade att Ryssland kommer att sätta efter terroristerna som låg bakom bombdådet skoningslöst och att landet, i enlighet med FN-stadgans artikel 51 kommer att agera i självförsvar och öka flyganfallen i Syrien. Det intressanta med artikel 51 är att Ryssland då kommer att tvingas förelägga användningsbehovet av denna för FN:s säkerhetsråd (Min analys i Expressen av vad Rysslands påkallande av artikel 51 och Frankrikes påkallande av EU:s solidaritetsklausul kan innebära hittar ni här). Intressant är naturligtvis också att man gör som USA 2001 och hävdar artikel 51 i anslutning till ett terrorattentat, och naturligtvis också att man genomför ”självförsvaret” i Syrien och inte i Egypten, där händelsen inträffade.

Igår inledde därför det ryska flygvapnet massiva flyganfall med tungt bombflyg mot Syrien i de största insatser av bombflyg som förekommit sedan Vietnamkriget och Sovjetunionens krig i Afghanistan på 80-talet. Uppemot 20 bombflygplan fällde sprängbomber respektive kryssningsrobotar mot mål i Syrien. Både mot IS-kontrollerat område, men också för att understödja Assad-regimens offensiv mot olika grupper av den syriska oppositionen. För framtiden föreslås 25 bombflyg flygplan och ytterligare 12 jaktattackflygplan tillföras de ca 50 flygplan som Ryssland redan har i Syrien. Insättandet av tungt bombflyg och ytterligare resurser framöver tyder på att den syriska regimens offensiv sannolikt inte går så bra som planerat. Samtidigt är det ett tecken på ett behov av att visa nationell handlingskraft inför det ryska folket efter terrorattacken mot det ryska passagerarflygplanet. Inte minst Putins närvaro under genomgången i den nationella ledningscentralen tyder på det.

Jag noterar också den övriga stratcom som levererats av ryska försvarsministeriet i anslutning till anfallsvågorna med tungt bombflyg. Intressant att notera här är att det knappast är den syriska oppositionen som är målgruppen utan snarare är det en uppvisning av förmåga med en annan publik som mottagare. De tänkta mottagarna för denna uppvisning i rysk förmåga till maktprojicering med luftstridskrafter befinner sig med största sannolikhet betydligt längre västerut än Raqqa, Idlib och Aleppo, eller för den delen de egna ryska gränserna. I videorna visas t.ex. fällning av ryska flygvapnets senaste modeller av kryssningsrobotar med låg radarsignatur, samt hur det medeltunga bombflyget (Tu-22M3), känt från ryska påsken, skenanfallet mot Blekinge i somras m.m., fäller bombmattor mot mål i Syrien.

Den sistnämnda anfallsmetoden som i videon uppvisas med Tu-22M, skulle aldrig vara godkänd i västvärlden idag, men för inhemsk publik visar den kraft. Med den uppvisade flyghöjden samt det heltäckande molnlagret kan man varken identifiera målet visuellt innan insats med ostyrda vapen eller bekräfta att civila inte finns i närheten. Det skulle heller aldrig vara tillåtet att genomföra anfall som är så yttäckande som visas på videon. Träffområdet för bara de två av drygt 10 flygplan som visas här blir bedömt en dryg kilometer i sida och några kilometer i längd. ”Terrorbombning” brukar t.ex. Jonas Sjöstedt (v) referera till när han pratar om amerikanska bombflygplan och Vietnam och det är exakt samma metod vi ser på ryska försvarsdepartementets video. För den delen precis samma metod och flygplan som Sovjetunionen använde i Afghanistan och bl.a Pansjirdalen på 80-talet. Kanske var det inte för inte utan anledning som ryska media i förra veckan refererade till den gamle italienske luftmaktsteoretikern Douhet, vars tankar om terrorbombningar av civilbefolkning alltid varit kontroversiella.

Några avslutande reflektioner:
Vi skriver nu november 2015. Ryssland har idag kommit halvvägs i första steget av sin försvarsreform som ska löpa till 2020. Så sent som sommaren 2013 var beskedet från dåvarande regeringens försvarspolitiker att rysk försvarsförmåga var på en låg nivå. Det finns alla skäl att fundera över hur vår egen, jämnåriga försvarsreform lyckats och för den delen också övriga europeiska.

Den typ av uppvisning vi nyss sett över Syrien hade bara för något år sedan helt viftats bort av svenska försvarspolitiker som otänkbar. Om det som var otänkbart bara för något år sedan är verklighet idag, vad av dagens otänkbara kan då vara verklighet om ytterligare något år?


Russia Todays nyhetsinslag om flygangreppet och briefing i den nationella ledningscentralen med närvaro av president Putin