Archive for the 'Arkiv' Category

Unika dokument från tsartiden återlämnade

Nyligen kunde USA i en av ryska media välbevakad ceremoni i Moskva överlämna 21 dokument, påbud och ukaser från ryska tsarer och tsarinnor genom seklerna. Det äldsta dekretet är från 1733 och utgavs av kejsarinnan Anna, Peter den stores brorsdotter. Dokumenten stals från ryska arkiv i början på 1990-talet, då det som varit Sovjetunionen gradvis [...]